Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Gjennomføre en analyse av de økonomiske behovene for å heve husholdninger med barn til et inntektsnivå som reduserer forskjellene mellom tilgangen disse barn og ungdommer har til ulike goder og muligheter, og ber videre om en vurdering av hvilke økonomiske konsekvenser dette vil ha på kort og lengre sikt.

Forslaget ble ikke vedtatt 7. desember 2015 17:38
Fremmet av Senterpartiet

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen gjennomføre en analyse av de økonomiske behovene for å heve husholdninger med barn til et inntektsnivå som reduserer forskjellene mellom tilgangen disse barn og ungdommer har til ulike goder og muligheter, og ber videre om en vurdering av hvilke økonomiske konsekvenser dette vil ha på kort og lengre sikt.