Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Tilføying av stikkord Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet kan 1. tilføye stikkordet «kan nyttes under kap.

Forslaget ble vedtatt 19. juni 2015 15:54

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Tilføying av stikkord


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet kan

  • 1. tilføye stikkordet «kan nyttes under kap. 1761 post 47» på bevilgningen under kap. 1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres,

  • 2. tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen under kap. 1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning,

  • 3. tilføye stikkordet «kan nyttes under kap. 1761 post 45» på bevilgningen under kap. 1761 Nye kampfly med baseløsning, post 1 Driftsutgifter.

Relaterte forslag