Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endring

Forslaget ble ikke vedtatt 19. juni 2015 15:53

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1610

Toll- og avgiftsetaten

1

Driftsutgifter, reduseres med

1 200 000

fra kr 1 542 392 000 til kr 1 541 192 000

Relaterte forslag