Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer

Forslaget ble ikke vedtatt 19. juni 2015 15:51

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter, økes med

4 900 000

fra kr 154 549 000 til kr 159 449 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, økes med

97 104 000

fra kr 29 829 046 000 til kr 29 926 150 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, økes med

17 100 000

fra kr 408 500 000 til kr 425 600 000

320

Allmenne kulturformål

73

Nasjonale kulturbygg, kan overføres, økes med

10 000 000

fra kr 210 216 000 til kr 220 216 000

328

Museums- og andre kulturvernformål

70

Det nasjonale museumsnettverket, økes med

5 500 000

fra kr 1 082 552 000 til kr 1 088 052 000

340

Den norske kirke

1

Driftsutgifter, økes med

22 800 000

fra kr 1 207 676 000 til kr 1 230 476 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

23 900 000

fra kr 850 509 000 til kr 874 409 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, økes med

1 058 800 000

fra kr 115 236 851 000 til kr 116 295 651 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, økes med

379 200 000

fra kr 30 522 308 000 til kr 30 901 508 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

17 100 000

fra kr 11 154 507 000 til kr 11 171 607 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, økes med

12 475 000

fra kr 6 401 000 000 til kr 6 413 475 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

31 000 000

fra kr 44 021 000 til kr 75 021 000

919

Diverse fiskeriformål

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 26 200 000 til kr 31 200 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning, økes med

1 500 000

fra kr 2 055 913 000 til kr 2 057 413 000

1144

Regionale og lokale tiltak i landbruket

77

Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres, økes med

4 000 000

fra kr 4 002 000 til kr 8 002 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres, økes med

17 500 000

fra kr 42 444 000 til kr 59 944 000

1320

Statens vegvesen

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, økes med

88 000 000

fra kr 11 862 671 000 til kr 11 950 671 000

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, økes med

50 000 000

fra kr 6 752 626 000 til kr 6 802 626 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter, reduseres med

57 900 000

fra kr 4 872 776 000 til kr 4 814 876 000

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

5 000 000

fra kr 157 700 000 til kr 162 700 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter, økes med

3 930 000

fra kr 1 034 780 000 til kr 1 038 710 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med

89 927 000

fra kr 5 850 065 000 til kr 5 939 992 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, økes med

73 808 000

fra kr 894 282 000 til kr 968 090 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, reduseres med

263 677 000

fra kr 23 583 114 000 til kr 23 319 437 000

2421

Innovasjon Norge

72

Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres, økes med

10 000 000

fra kr 291 100 000 til kr 301 100 000

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres, økes med

15 000 000

fra kr 475 200 000 til kr 490 200 000

75

(NY) Marint verdiskapingsprogram, bevilges med

10 000 000

76

Miljøteknologi, kan overføres, økes med

100 000 000

fra kr 330 000 000 til kr 430 000 000

2430

Akseleratorprogram gründerbedrifter

90

(NY) Statlig andel, bevilges med

125 000 000

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol, økes med

95 000 000

fra kr 12 600 000 000 til kr 12 695 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv., økes med

105 000 000

fra kr 7 200 000 000 til kr 7 305 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin, økes med

55 500 000

fra kr 5 680 000 000 til kr 5 735 500 000

71

Veibruksavgift på autodiesel, reduseres med

273 500 000

fra kr 11 090 000 000 til kr 10 816 500 000

Relaterte forslag