Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer

Forslaget ble ikke vedtatt 19. juni 2015 15:50

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

117

EØS-finansieringsordningene

75

EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres, reduseres med

340 000 000

fra kr 2 350 000 000 til kr 2 010 000 000

76

Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres, reduseres med

340 000 000

fra kr 2 150 000 000 til kr 1 810 000 000

315

Frivillighetsformål

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, økes med

75 000 000

fra kr 100 018 000 til kr 175 018 000

413

Jordskiftedomstolene

1

Driftsutgifter, økes med

3 000 000

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, økes med

93 500 000

fra kr 486 650 000 til kr 580 150 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, økes med

2 000 500 000

fra kr 115 236 851 000 til kr 117 237 351 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, økes med

331 550 000

fra kr 30 522 308 000 til kr 30 853 858 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, økes med

100 000 000

fra kr 669 500 000 til kr 769 500 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

70

Tilskudd, reduseres med

1 583 000

fra kr 27 710 000 til kr 26 127 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter, økes med

20 000 000

fra kr 540 620 000 til kr 560 620 000

919

Diverse fiskeriformål

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres, økes med

31 400 000

fra kr 26 200 000 til kr 57 600 000

1136

Kunnskapsutvikling m.m.

50

(NY) Kunnskapsformidling, formidling og beredskap. Norsk institutt for bioøkonomi, bevilges med

131 069 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres, økes med

20 000 000

fra kr 42 444 000 til kr 62 444 000

72

Tilskudd til økt bruk av tre, kan overføres, økes med

50 000 000

fra kr 26 680 000 til kr 76 680 000

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres, økes med

44 000 000

fra kr 3 970 000 til kr 47 970 000

1320

Statens vegvesen

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, økes med

528 000 000

fra kr 11 862 671 000 til kr 12 390 671 000

1320

Statens vegvesen

31

Skredsikring riksveger, kan overføres, kan nyttes under post 30, økes med

140 000 000

fra kr 929 000 000 til kr 1 069 000 000

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

71

Tilskudd til bredbåndsutbygging, kan overføres, økes med

300 000 000

fra kr 110 000 000 til kr 410 000 000

72

(NY) Mobildekning langs samferdselsårene, bevilges med

200 000 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter, reduseres med

137 900 000

fra kr 4 872 776 000 til kr 4 734 876 000

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter, reduseres med

4 000 000 000

fra kr 10 458 033 000 til kr 6 458 033 000

2421

Innovasjon Norge

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres, økes med

25 000 000

fra kr 475 200 000 til kr 500 200 000

76

Miljøteknologi, kan overføres, økes med

100 000 000

fra kr 330 000 000 til kr 430 000 000

2445

Statsbygg

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, økes med

42 000 000

fra kr 155 400 000 til kr 197 400 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift, økes med

355 000 000

fra kr 256 190 000 000 til kr 256 545 000 000

Relaterte forslag