Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Fra 1. juli 2015 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om CO2-avgift på mineralske produkter

Forslaget ble ikke vedtatt 19. juni 2015 15:48

Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Fra 1. juli 2015 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om CO2-avgift på mineralske produkter:

 • a) mineralolje (generell sats): kr 1,10 per liter.

  Mineralolje

  • til innenriks kvotepliktig luftfart: kr 1,25 per liter,

  • til annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflyginger: kr 1,25 per liter,

  • til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien: kr 0,51 per liter,

  • til fiske og fangst i nære farvann: kr 0,47 per liter,

  • som ilegges veibruksavgift på drivstoff: kr 1,29 per liter,

 • b) bensin: kr 1,15 per liter,

 • c) naturgass: kr 1,02 per Sm3,

 • d) LPG: kr 1,43 per kg.

Relaterte forslag