Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget sender Prop. 123 S (2014-2015) attende til regjeringa, då Noreg ut frå Grunnlova ikkje har høve til å avgje suverenitet til overnasjonale organisasjonar landet ikkje er medlem av.

Forslaget ble ikke vedtatt 18. juni 2015 23:08

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget sender Prop. 123 S (2014-2015) attende til regjeringa, då Noreg ut frå Grunnlova ikkje har høve til å avgje suverenitet til overnasjonale organisasjonar landet ikkje er medlem av. Regjeringa kan eventuelt fremja saka på nytt etter å ha sikra Noreg røysterett og fulle rettar som medlem av EASA.