Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 17. juni 2015 16:15

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

1

Driftskostnader, utredninger og evalueringer, reduseres med

12 500 000

fra kr 12 500 000 til kr 0

21

Spesielle driftsutgifter (NY), kan overføres, bevilges med

12 500 000

50

Fondsavsetninger, reduseres med

28 572 000

fra kr 1 205 653 000 til kr 1 177 081 000

70

Markedsregulering, kan overføres, økes med

12 079 000

fra kr 256 500 000 til kr 268 579 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning, økes med

50 100 000

fra kr 2 500 607 000 til kr 2 550 707 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres, reduseres med

19 621 000

fra kr 8 421 110 000 til kr 8 401 489 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres, reduseres med

1 232 000

fra kr 263 080 000 til kr 261 848 000

78

Velferdsordninger, kan overføres, reduseres med

12 754 000

fra kr 1 597 754 000 til kr 1 585 000 000

Relaterte forslag