Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget ved protokollen

Forslaget ble vedtatt 10. februar 2015 11:39

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:1 (2014–2015) – om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget – vedlegges protokollen.