Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013, unntatt kapittelet som gjelder Arbeids- og sosialdepartementet ved protokollen

Forslaget ble vedtatt 10. februar 2015 11:38

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 1 (2014–2015) – Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013, unntatt kapittelet som gjelder Arbeids- og sosialdepartementet – vedlegges protokollen.