Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Styrke Mattilsynets og Miljødirektoratets kapasitet til prøvetaking kontroll og tilsyn på det norske markedet


Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Forslaget fremmes av MDG, SV og Senterpartiet i forbindelse med behandlingen av et representantforslag fra Arbeiderpartiet om handlingsplan for en giftfri hverdag og et representantforslag fra SV om nasjonalt forbud mot miljøgifter

Forslagsstillerne viser til at både Sverige og Danmark har vedtatt en handlingsplan mot kjemikalier. De mener det er på tide at en handlingsplan for en giftfri hverdag også utarbeides i Norge. En handlingsplan må være konkret og forpliktende og gi en bred tilnærming til problematikken.

En vesentlig del av handlingsplanen bør være å bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag, en bedre forbrukerinformasjon og til sterkere tilsyn og kontroll enn i dag. Mer kontroll og tilsyn med bruk av miljøgifter er et kostnadsspørsmål. Forslagsstillerne ønsker derfor at Mattilsynet og Miljødirektoratet, som gjennomfører slike kontroller, får økte ressurser til rådighet for å sikre at regelverk blir overholdt.

Les mer i komitéinnstillingen.

Se råtekst