Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Innføre et forbud mot de farligste giftstoffene i produkter tilgjengelig i Norge, basert på Miljødirektoratets anbefaling


Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Forslaget fremmes av MDG, SV og Senterpartiet i forbindelse med behandlingen av et representantforslag fra Arbeiderpartiet om handlingsplan for en giftfri hverdag og et representantforslag fra SV om nasjonalt forbud mot miljøgifter

Forslagsstillerne er bekymret for at en rekke miljøgifter som vi vet at er skadelige, øker i bruk. De mener at de 21 stoffene som står på Statens forurensningstilsyn sin liste fra 2007 over de farligste giftstoffene, og som ikke har blitt forbudt, nå bør forbys.

Se komitéinnstillingen.

Se råtekst