Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2014 vert det gjort følgjande endringar.

Forslaget ble vedtatt 16. desember 2014 20:42

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2014 vert det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Driftsutgifter, vert auka med

27 000 000

frå kr 505 633 000 til kr 532 633 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, vert redusert med

247 000 000

frå kr 1 495 793 000 til kr 1 248 793 000

Inntekter

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Brukarbetaling, vert redusert med

20 000 000

frå kr 124 725 000 til kr 104 725 000

2

Variable refusjonar, vert auka med

27 000 000

frå kr 107 729 000 til kr 134 729 000