Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 15. desember 2014 21:56

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

100

Utenriksdepartementet

90

Lån til norske borgere i utlandet

360 000

161

Næringsutvikling

95

NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

1 110 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Utlån, overslagsbevilgning

20 100 000 000

1331

Infrastrukturfond

95

Innskudd av fondskapital

40 000 000 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

61 419 000 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

95

Kapitalinnskudd

9 250 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

23 583 114 000

2412

Husbanken

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning

18 216 000 000

2421

Innovasjon Norge

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

41 100 000 000

95

Egenkapital, såkornfond

255 000 000

2426

Siva SF

90

Lån, overslagsbevilgning

165 000 000

2427

Kommunalbanken AS

90

Aksjekapital

1 000 000 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

90

Utlån

20 000 000 000

Totale utgifter

236 198 474 000

Inntekter

3100

Utenriksdepartementet

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

3287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

96

Fondskapital – Regionale forskningsfond

6 000 000 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Tilbakebetaling av lån

9 800 000 000

3732

Regionale helseforetak

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

670 000 000

3928

Annen marin forskning og utvikling

90

Tilbakebetaling lån fra Nofima

4 300 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Salg av aksjer

25 000 000

4162

Statskog SF – forvaltning av statlig eierskap

90

Avdrag på lån

10 000 000

4312

Oslo Lufthavn AS

90

Avdrag på lån

444 400 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån

25 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

90

Redusert lån og rentegjeld

8 777 031 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

5 474 074 000

5312

Husbanken

90

Avdrag

11 038 000 000

5325

Innovasjon Norge

90

Avdrag på utestående fordringer

40 900 000 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

10 000 000

5326

Siva SF

90

Avdrag på utestående fordringer

165 000 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

90

Avdrag på utestående fordringer

11 900 000 000

5341

Avdrag på utestående fordringer

95

Avdrag på lån til andre stater

300 000

98

Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner

8 000 000 000

5999

Statslånemidler

90

Lån

132 955 051 000

Totale inntekter

236 198 474 000

Relaterte forslag