Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 15. desember 2014 21:56

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

300 000 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte

300 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

500 000 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

300 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

5 000 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

500 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

30 000 000

86

Utbytte

2 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte

5 000 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte

80

Renter

5 588 000

85

Utbytte

40 000 000

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

15 120 200 000

5680

Statnett SF

85

Utbytte

287 000 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte

14 955 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte

82 700 000

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

85

Utbytte fra Folketrygdfondet

1 500 000

Totale inntekter

31 932 490 000

Relaterte forslag