Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2015 foreslås følgende endringer

Forslaget ble ikke vedtatt 15. desember 2014 21:55

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2015 foreslås følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

342

Kirkebygg og gravplasser

90

Rentekompensasjon kirkebygg

500 000 000

2430

Akseleratorprogram gründerbedrifter

90

Utlån

250 000 000

5999

Statslånemidler

90

Lån

138 705 051 000

Relaterte forslag