Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2014 vert det gjort følgande endringar.

Forslaget ble vedtatt 12. desember 2014 14:11

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2014 vert det gjort følgande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, vert auka med

5 100 000

frå kr 838 251 000 til kr 843 351 000

21

Særskilde driftsutgifter, statlege mottak, vert auka med

53 900 000

frå kr 1 692 841 000 til kr 1 746 741 000

22

Særskilde driftsutgifter, tolk og omsetting, vert redusert med

15 000 000

frå kr 57 546 000 til kr 42 546 000

60

Tilskot til vertskommunar for statlege mottak for asylsøkjarar og flyktningar, vert auka med

6 300 000

frå kr 311 175 000 til kr 317 475 000

70

Økonomiske ytingar til bebuarar i asylmottak, vert redusert med

29 600 000

frå kr 506 385 000 til kr 476 785 000

72

Retur av asylsøkjarar med avslag og tilbakevending for flyktningar, kan overførast, vert redusert med

15 000 000

frå kr 110 618 000 til kr 95 618 000

75

Reiseutgifter for flyktningar til og frå utlandet, kan overførast, vert redusert med

400 000

frå kr 17 287 000 til kr 16 887 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter, kan nyttast under post 21, vert redusert med

3 000 000

frå kr 279 800 000 til kr 276 800 000

21

Særskilde driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttast under post 1, vert redusert med

3 000 000

frå kr 12 413 000 til kr 9 413 000

Inntekter

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Retur av asylsøkjarar med avslag og tilbakevending for flyktningar, ODA-godkjende utgifter, vert redusert med

25 400 000

frå kr 126 654 000 til kr 101 254 000

3

Reiseutgifter for flyktningar til og frå utlandet, ODA-godkjende utgifter, vert redusert med

400 000

frå kr 19 688 000 til kr 19 288 000

4

Statlege mottak, ODA-godkjende utgifter, vert auka med

81 100 000

frå kr 1 072 114 000 til kr 1 153 214 000

5

Refusjonsinntekter, vert auka med

5 100 000

frå kr 12 583 000 til kr 17 683 000