Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgjande endringar.

Forslaget ble vedtatt 12. desember 2014 14:11

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

60

Integreringstilskot, kan overførast, blir redusert med

26 032 000

frå kr 5 771 967 000 til kr 5 745 935 000

61

Særskilt tilskot ved busetjing av einslege, mindreårige flyktningar, overslagsløyving, blir redusert med

20 610 000

frå kr 419 087 000 til kr 398 477 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, blir auka med

941 000

frå kr 11 588 000 til kr 12 529 000

60

Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, blir redusert med

27 221 000

frå kr 1 608 600 000 til kr 1 581 379 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Inntekter

3821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

1

Integreringstilskot for overføringsflyktningar, ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

8 445 000

frå kr 146 370 000 til kr 137 925 000

2

Særskilt tilskot ved busetjing av einslege mindreårige flyktningar, ODA-godkjende utgifter, blir auka med

1 211 000

frå kr 36 746 000 til kr 37 957 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjende utgifter, blir auka med

5 120 000

frå kr 124 479 000 til kr 129 599 000