Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 12. desember 2014 14:11

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

7 600 000

fra kr 369 829 000 til kr 362 229 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

5 100 000

fra kr 74 051 000 til kr 68 951 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1

Driftsutgifter, forhøyes med

18 000 000

fra kr 617 653 000 til kr 635 653 000

22

Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor, nedsettes med

4 300 000

fra kr 129 962 000 til kr 125 662 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat, bevilges med

-323 949 000

1 Driftsinntekter

-3 974 855 000

2 Driftsutgifter

1 746 660 000

3 Avskrivninger

960 000 000

4 Renter av statens kapital

62 900 000

5 Til investeringsformål

1 029 594 000

6 Til reguleringsfondet

-148 248 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, nedsettes med

40 000 000

fra kr 200 000 000 til kr 160 000 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med

100 000 000

fra kr 192 500 000 til kr 292 500 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

61 800 000

fra kr 856 100 000 til kr 794 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

105 000 000

fra kr 70 000 000 til kr 175 000 000

49

Kjøp av eiendommer, kan overføres, forhøyes med

20 000 000

fra kr 70 000 000 til kr 90 000 000

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

22

Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører, nedsettes med

707 000

fra kr 8 060 000 til kr 7 353 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64, forhøyes med

17 000 000

fra kr 556 000 000 til kr 573 000 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning, forhøyes med

407 622 000

fra kr 6 863 205 000 til kr 7 270 827 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

21

Kunnskapsutvikling og -formidling, nedsettes med

1 000 000

fra kr 4 700 000 til kr 3 700 000

61

Husleietilskudd, nedsettes med

700 000

fra kr 2 300 000 til kr 1 600 000

2412

Husbanken

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, nedsettes med

2 400 000 000

fra kr 19 913 000 000 til kr 17 513 000 000

Inntekter

5445

Statsbygg

39

Avsetning til investeringsformål, forhøyes med

105 000 000

fra kr 924 594 000 til kr 1 029 594 000

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

5

Tilbakebetaling for bruk av elektronisk ID og digital post, nedsettes med

59 000

fra kr 619 000 til kr 560 000

5312

Husbanken

11

Tilfeldige inntekter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 8 280 000 til kr 18 280 000

90

Avdrag, nedsettes med

400 000 000

fra kr 10 557 000 000 til kr 10 157 000 000

5615

Husbanken

80

Renter, nedsettes med

100 000 000

fra kr 3 809 000 000 til kr 3 709 000 000