Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 12. desember 2014 14:10

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 900 000

fra kr 372 729 000 til kr 369 829 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 900 000

fra kr 614 663 000 til kr 617 563 000