Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan.

Forslaget ble vedtatt 12. desember 2014 14:02

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan:

  • 1.

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 61 post 1

kap. 3061 post 3

kap. 400 post 1

kap. 3400 post 1

kap. 410 post 1

kap. 3410 post 3

kap. 411 post 1

kap. 3411 post 3

kap. 413 post 1

kap. 3413 post 1

kap. 413 post 21

kap. 3413 post 2

kap. 430 post 1

kap. 3430 postene 3 og 4

kap. 430 post 21

kap. 3430 post 2

kap. 432 post 1

kap. 3432 post 3

kap. 440 post 1

kap. 3440 postene 2, 3, 4 og 5

kap. 442 post 1

kap. 3442 postene 2 og 3

kap. 444 post 1

kap. 3444 post 2

kap. 451 post 1

kap. 3451 postene 3 og 6

kap. 454 post 1

kap. 3454 post 1

kap. 455 post 1

kap. 3455 post 1

kap. 473 post 21

kap. 3473 post 1

kap. 474 post 1

kap. 3474 post 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

  • 2. overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 1 Driftsutgifter med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

Relaterte forslag