Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vurdere forbud mot norsk pelsdyroppdrett i arbeidet med oppfølging av pelsdyrutvalget


Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

stemte mot

Forslaget fremmes av Næringskomiteens medlemmer i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettskapitlene som hører til Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Det vises til Pelsdyrutvalgets ventede rapport, og alle partiene som har representanter i næringskomiteen, bortsett fra Senterpartiet, stiller seg bak forslaget om å be regjeringen vurdere forbud mot norsk pelsdyroppdrett når utvalgets rapport skal følges opp. Pelsdyrutvalget har fått i oppgave å utrede to alternativer: bærekraftig utvikling eller en styrt avvikling av næringa. Senterpartiets medlem kommenterer derfor at han synes det er merkelig at flertallet går inn for en avvikling før utvalgets utredning er lagt fram.

Les mer i innstillingen og i referatet fra debatten.

Se råtekst
Relaterte saker
Relaterte forslag