Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2014 20:47

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter

358 119 000

21

Spesielle driftsutgifter

6 992 000

919

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til kommuner

540 000 000

71

Tilskudd til velferdsstasjoner, kan overføres

2 100 000

72

Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere

7 200 000

74

Erstatninger, kan overføres

2 100 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

26 200 000

79

Tilskudd til informasjon om ressursforvaltning, kan overføres

1 000 000

Totale utgifter

943 711 000

Inntekter

3917

Fiskeridirektoratet

1

Refusjoner og diverse inntekter

100 000

5

Saksbehandlingsgebyr

17 683 000

6

Forvaltningssanksjoner

1 000 000

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner

1 080 000 000

22

Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning

4 192 000

Totale inntekter

1 102 975 000

Relaterte forslag