Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Videreføre Landbruks- og matdepartementets ordning med samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner


Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177

stemte mot

Det vises til de opprinnelig foreslåtte kuttene i støtte til frivillige organisasjoner fra Landbruks- og matdepartementet. Selv om mange av kuttene ble reversert i budsjettforhandlingene, ble det summa summarum kutt, og Ap, Sp og KrF ønsker at de tidligere avtalene skal videreføres i den formen de har vært. Forslagsstillerne viser alle til sine alternative statsbudsjett der de foreslår styrking av frivillig sektor.

Forslaget ble fremmet i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettskapitlene under under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Les mer i innstillingen.

Se råtekst
Relaterte forslag