Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Sette klar tidsfrist for når norsk kylling og fjørfeproduksjon skal være fri for antibiotikaresistente bakterier

Forslaget ble ikke vedtatt 11. desember 2014 20:44

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

SV viser til debatten om antibiotikaresistens i norsk kylling og foreslår at det skal settes en tidsfrist for når dette problemet skal være løst.

Regjeringen peker på at det er satt inn en rekke tiltak for å forhindre antibiotikaresistente bakterier. I budsjettet foreslås en kompensasjonsordning for svineprodusenter som blir rammet av LA-MRSA og overvåking og forskning innenfor dette området vil bli til neste år.

Les mer i referatet fra debatten.

Se råtekst
Relaterte forslag