Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2012 kan overskride bevilgningen under kap.

Forslaget ble vedtatt 14. desember 2011 17:47

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein


Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2012 kan overskride bevilgningen under kap. 1147 Reindriftsforvaltninga, post 1 Driftsutgifter, med inntil 0,5 mill. kroner i forbindelse med forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein.

Relaterte forslag