Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgjande endringar.

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2014 20:48

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1100

Landbruks- og matdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast,blir redusert med

500 000

frå kr 1 069 000 til kr 569 000

50

Større utstyrskjøp og vedlikehald – forvaltningsorgan med særskilde fullmakter, blir redusert med

179 000

frå kr 272 000 til kr 93 000

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter, blir redusert med

4 000 000

frå kr 1 228 671 000 til kr 1 224 671 000

1147

Statens reindriftsforvaltning

1

Driftsutgifter, blir auka med

3 000 000

frå kr 45 625 000 til kr 48 625 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med

500 000

frå kr 7 289 000 til kr 6 789 000

82

Radioaktivitetstiltak, kan overførast, blir redusert med

2 500 000

frå kr 2 500 000 til kr 0

1148

Naturskade – erstatningar

71

Naturskade, erstatningar, overslagsløyving, blir auka med

22 050 000

frå kr 216 700 000 til kr 238 750 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

1

Driftsutgifter, blir redusert med

4 360 000

frå kr 7 360 000 til kr 3 000 000

21 (ny)

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir auka med

4 360 000

frå kr 0 til kr 4 360 000

71

Tilskott til erstatningar m.m., overslagsløyving, blir auka med

6 500 000

frå kr 87 000 000 til kr 93 500 000

73

Pristilskott, overslagsløyving, blir redusert med

57 835 000

frå kr 2 574 350 000 til kr 2 516 515 000

Inntekter

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m., blir redusert med

8 000 000

frå kr 142 493 000 til kr 134 493 000

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

85

Marknadsordninga for korn, blir redusert med

59 519 000

frå kr 59 520 000 til kr 1 000

4162

Statskog SF – forvaltning av statleg eigarskap

90

Avdrag på lån, blir redusert med

40 000 000

frå kr 50 000 000 til kr 10 000 000

5651

Aksjar i selskap under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte, blir redusert med

2 068 000

frå kr 5 000 000 til 2 932 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte

80

Renter, blir auka med

1 200 000

frå kr 4 700 000 til kr 5 900 000