Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2012 kan.

Forslaget ble vedtatt 14. desember 2011 17:47

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2012 kan:

 • 1.

  overskride bevilgninger under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 1100 post 1

  kap. 4100 post 1

  kap. 1115 post 1

  kap. 4115 post 2

  kap. 1143 post 1

  kap. 4143 post 1

  kap. 1147 post 1

  kap. 4147 post 1

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehold, med et beløp som tilsvarer merinntektene fra salg av eiendom. Ubenyttede merinntekter fra salg av eiendom kan regnes med ved utregning av overførbart beløp under bevilgningen.

Relaterte forslag