Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 9. desember 2014 23:47

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

33 680 000

60

Innbyggertilskudd

115 236 851 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

396 917 000

62

Nord-Norge- og Namdalstilskudd

1 560 813 000

63

Småkommunetilskudd

963 501 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64

2 016 000 000

66

Veksttilskudd

393 386 000

67

Storbytilskudd

440 132 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

30 522 308 000

62

Nord-Norge-tilskudd

622 092 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64

624 000 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

8 058 700 000

Totale utgifter

160 868 380 000

Relaterte forslag