Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 9. desember 2014 23:38

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

371 412 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

32 679 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres

3 317 685 000

46

Komponentutskifting, kan overføres

104 274 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

1 541 795 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

186 117 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

263 853 000

21

Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning

206 600 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

14 829 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

56 637 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter, kan overføres

260 000 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter

3 821 908 000

1721

Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker

1

Driftsutgifter

34 050 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

204 437 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter

2 095 299 000

70

Renter låneordning, kan overføres

8 974 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

18 950 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

5 226 167 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

3 452 649 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

4 573 004 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

1 214 133 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

1 222 912 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter

1 937 193 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

983 759 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

66 533 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

5 904 332 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres

80 764 000

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

87 907 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

1

Driftsutgifter

115 862 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

3 054 857 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

716 975 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

1 034 780 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

737 888 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter

570 367 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter

265 793 000

72

Overføringer til andre

2 492 000

Totale utgifter

43 787 866 000

Inntekter

4700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

2 320 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

4 101 002 000

47

Salg av eiendom

171 701 000

4719

Fellesinntekter til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

775 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter

69 682 000

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsinntekter

7 028 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

1

Driftsinntekter

56 560 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter

64 628 000

4732

Sjøforsvaret

1

Driftsinntekter

53 247 000

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter

179 664 000

4734

Heimevernet

1

Driftsinntekter

5 896 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsinntekter

102 224 000

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

1 069 000

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter

80 800 000

4790

Kystvakten

1

Driftsinntekter

1 058 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter

686 454 000

4792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsinntekter

10 368 000

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsinntekter

9 495 000

4799

Militære bøter

86

Militære bøter

500 000

Totale inntekter

5 604 471 000

Relaterte forslag