Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2014 vert det gjort følgjande endringar.

Forslaget ble vedtatt 9. desember 2014 23:38

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2014 vert det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Føremål

Kroner

Utgifter

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, vert auka med

56 257 000

frå kr 374 885 000 til kr 431 142 000

1710

Forsvarsbygg og nye bygg og anlegg

1

Driftsutgifter, vert auka med

22 937 000

frå kr 3 060 248 000 til kr 3 083 185 000

46

Ekstraordinært vedlikehald og komponentutskifting, kan overførast,vert auka med

26 000 000

frå kr 164 366 000 til kr 190 366 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overførast, vert redusert med

25 000 000

frå kr 1 679 811 000 til kr 1 654 811 000

1719

Fellesutgifter og tilskot til føretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, vert redusert med

5 741 000

frå kr 270 592 000 til kr 264 851 000

21

Spesielle driftsutgifter, overslagsløyving, vert auka med

99 000 000

frå kr 267 875 000 til kr 366 875 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overførast, vert redusert med

12 203 000

frå kr 14 830 000 til kr 2 627 000

71

Overføringar til andre, kan overførast, vert redusert med

140 000

frå kr 69 365 000 til kr 69 225 000

1720

Felles leiings- og kommandoapparat

1

Driftsutgifter, vert auka med

64 373 000

frå kr 3 776 183 000 til kr 3 840 556 000

1721

Felles leiing av Forsvarets spesialstyrkar

1

Driftsutgifter, vert auka med

5 135 000

frå kr 33 280 000 til kr 38 415 000

1723

Nasjonalt tryggingsorgan

1

Driftsutgifter, vert auka med

10 090 000

frå kr 205 011 000 til kr 215 101 000

1725

Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter, vert auka med

42 582 000

frå kr 2 057 634 000 til kr 2 100 216 000

70

Renter låneordning, kan overførast,vert auka med

1 400 000

frå kr 5 793 000 til kr 7 193 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, vert auka med

21 515 000

frå kr 5 488 786 000 til kr 5 510 301 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, vert auka med

49 750 000

frå kr 3 504 752 000 til kr 3 554 502 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, vert auka med

216 973 000

frå kr 4 553 291 000 til kr 4 770 264 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, vert redusert med

8 299 000

frå kr 1 258 007 000 til kr 1 249 708 000

1735

Etterretningstenesta

21

Spesielle driftsutgifter, vert redusert med

1 572 000

frå kr 1 160 246 000 til kr 1 158 674 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter, vert auka med

190 983 000

frå kr 2 157 130 000 til kr 2 348 113 000

1760

Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg

1

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1760 post 45,vert redusert med

6 443 000

frå kr 1 081 393 000 til kr 1 074 950 000

44

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, nasjonalfinansiert del, kan overførast, vert redusert med

6 000 000

frå kr 27 302 000 til kr 21 302 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, vert redusert med

102 159 000

frå kr 6 168 100 000 til kr 6 065 941 000

48

Fellesfinansierte investeringar, nasjonalfinansiert del, kan overførast, vert auka med

61 000

frå kr 20 500 000 til kr 20 561 000

75

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, Noregs tilskot til NATOs investeringsprogram for tryggleik, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760 post 44,vert redusert med

17 186 000

frå kr 88 085 000 til kr 70 899 000

1761

Nye kampfly med baseløysing

1

Driftsutgifter, vert redusert med

67 000

frå kr 82 916 000 til kr 82 849 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overførast, vert redusert med

40 000 000

frå kr 265 002 000 til kr 225 002 000

1790

Kystvakta

1

Driftsutgifter, vert redusert med

17 424 000

frå kr 1 056 831 000 til kr 1 039 407 000

1791

Redningshelikoptertenesta

1

Driftsutgifter, vert redusert med

93 774 000

frå kr 862 890 000 til kr 769 116 000

1792

Norske styrkar i utlandet

1

Driftsutgifter, vert redusert med

132 032 000

frå kr 856 809 000 til kr 724 777 000

1795

Kulturelle og allmennyttige føremål

1

Driftsutgifter, vert auka med

1 807 000

frå kr 282 912 000 til kr 284 719 000

Inntekter

4700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter, vert auka med

50 000 000

frå kr 2 246 000 til kr 52 246 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter, vert redusert med

53 695 000

frå kr 3 882 404 000 til kr 3 828 709 000

4720

Felles leiings- og kommandoapparat

1

Driftsinntekter, vert auka med

29 400 000

frå kr 102 925 000 til kr 132 325 000

4723

Nasjonalt tryggingsorgan

1

Driftsinntekter, vert auka med

9 100 000

frå kr 4 868 000 til kr 13 968 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter, vert auka med

25 000 000

frå kr 62 998 000 til kr 87 998 000

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter, vert auka med

45 000 000

frå kr 240 133 000 til kr 285 133 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsinntekter, vert auka med

204 895 000

frå kr 130 384 000 til kr 335 279 000

4760

Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg

1

Driftsinntekter, kan nyttast under kap. 1760 post 45,vert auka med

995 000

frå kr 1 035 000 til kr 2 030 000

45

Større nyskaffingar, kan overførast, vert auka med

32 945 000

frå kr 8 340 000 til kr 41 285 000

48

Fellesfinansierte investeringar, inntekter, vert auka med

4 061 000

frå kr 32 000 000 til kr 36 061 000

4791

Redningshelikoptertenesta

1

Driftsinntekter, vert redusert med

96 247 000

frå kr 795 492 000 til kr 699 245 000

4792

Norske styrkar i utlandet

1

Driftsinntekter, vert auka med

8 350 000

frå kr 10 368 000 til kr 18 718 000

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsinntekter, vert auka med

2 244 000

frå kr 16 756 000 til kr 19 000 000