Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Endre reglene for besøksreiser for familien til stortingsrepresentanter, slik at familiemedlemmer som bor mer enn 40 km fra Oslo kan få dekket reise til og fra Oslo også når Stortinget ikke er samlet

Forslaget ble vedtatt 18. november 2014 14:33

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

§ 6 første ledd tredje punktum skal lyde:

Ordningen omfatter inntil to besøksreiser per berettiget person per år for representanter som bor mer enn 40 km fra Oslo.