Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Fremme en sak om ulemper og fordeler for norske forbrukere ved at de eksisterende markedsreguleringsordningene administreres av bare en av markedsaktørene og saken bes fremmet slik at den kan behandles av Stortinget sammen med landbruksmeldingen.

Forslaget ble ikke vedtatt 14. desember 2011 17:44
Fremmet av Høyre og Svein Flåtten

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen fremme en sak om ulemper og fordeler for norske forbrukere ved at de eksisterende markedsreguleringsordningene administreres av bare en av markedsaktørene og saken bes fremmet slik at den kan behandles av Stortinget sammen med landbruksmeldingen.

Relaterte forslag