Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta foreslått fordeling av rammeområder og budsjettkapitler i statsbudsjettet

Forslaget ble vedtatt 16. oktober 2014 11:15

enstemmig vedtatt

Stortingets presidentskap legger fram forslag til fordeling av områder og budsjettkapitler til statsbudsjettet; hvilke poster som skal gå under hvilke større områder.

Les innstillingen fra Presidentskapet her.

Se råtekst