Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 20. juni 2014 15:45

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Kroner

Utgifter

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64, forhøyes med

44 000 000

fra kr 512 000 000 til kr 556 000 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, forhøyes med

25 000 000

fra kr 1 700 000 000 til kr 1 725 000 000

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med

70 000 000

fra kr 9 634 500 000 til kr 9 704 500 000

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med

44 000 000

fra kr 6 060 900 000 til kr 6 104 900 000

1360

Kystverket

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 529 260 000 til kr 539 260 000

Inntekter

5700

Folketrygdens inntekter

72

Arbeidsgiveravgift, forhøyes med

88 000 000

fra kr 165 500 000 000 til kr 165 588 000 000

Relaterte forslag