Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

La den foreslåtte ordningen med infrastrukturtiltak for Nord-Norge også gjelde for Namdal i Nord-Trøndelag


Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Bakgrunnen for forslaget er at endringer i EFTAs overvåkingsorgans regler om differensiert regionalstøtte har gjort at mange sektorer som ikke lenger kan få differensiert arbeidsgiveravgift. For å kompensere for dette foreslo regjeringen en rekke tiltak, deriblant kompensasjon i form av infrastrukturtiltak og økt statlig kjøp av persontransporttjenester på 1,6 mrd. kroner i perioden 2014–2018.

Forslagsstillerne fra SV og Sp foreslår derfor at denne ordningen også skal gjelde for Namdal i Nord-Trøndelag, samt andre områder i landet der berørte virksomheter, kommuner og fylker vurderer dette som formålstjenlig som kompenserende tiltak i forbindelse med den framlagte omleggingen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Forslaget ble fremmet i forbindelse med revidert statsbudsjett 2014. Les komitéinnstillingen her.

Se råtekst
Relaterte forslag