Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Endre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift slik at større deler av energisektoren blir inkludert

Forslaget ble ikke vedtatt 20. juni 2014 15:45

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

EFTA's oversåkningsorgan (ESA) har nye retningslinjer for regionalstøtte som gjør at mange av de sektorene som tidligere nøt godt av differensiert arbeidsgiveravgift ikke lenger kan det, deriblant energisektoren. Regjeringen klarte imidlertid å få gjennomslag i ESA for en snevrere definisjon av energisektoren, noe som gjorde at mange tjenester innenfor denne sektoren kan få differensiert arbeidsgiveravgift.

Da retningslinjene til ESA åpner for endringer i de norske ordningene også etter at de som i denne omgang ble foreslått er trådt i kraft, foreslo Senterpartiet at regjeringen skulle melde inn endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift som inkluderer større deler av energisektoren enn de delene av den som faller inn under den snevre definisjonen.

Les hele komitéinnstillingen her.

Se råtekst
Relaterte forslag