Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Komme med forslag til kompenserende tiltak i forbindelse med endringen av den differensierte arbeidsgiveravgiften

Forslaget ble ikke vedtatt 20. juni 2014 15:44

Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

I forbindelse med endringer i EFTA's overvåkningsorgans (EAS) regler for regionalstøtte er det mange sektorer som tidligere fikk differensiert arbeidsgiveravgift som nå ikke kan få det.

Regjeringen foreslo en rekke kompenserende tiltak for de sektorene som ble rammet:

Fribeløpsordning: Regjeringen foreslår å innføre en fribeløpsordning for alle unntatte sektorer. Forslaget anslås å ha en bokført virkning på 150 mill. kroner i 2014.

Infrastrukturtiltak i Nord-Norge og økt statlig kjøp av transporttjenester: Regjeringen foreslår kompensasjon i form av infrastrukturtiltak og økt statlig kjøp av persontransporttjenester på 1,6 mrd. kroner i perioden frem til midtveisgjennomgangen i 2018. I 2014 foreslår regjeringen økte bevilgninger på samlet 124 mill. kroner i slik støtte.

Fylkeskommunalt kjøp av transporttjenester: Fylkeskommunenes økte kostnader knyttet til kjøp av transporttjenester foreslås kompensert med 44 mill. kroner i 2014 gjennom en økning av skjønnstilskuddet som inngår i de frie inntektene.

Kompensasjon gjennom nettolønnsordningen: Det foreslås å øke tilskuddet til sysselsetting av sjøfolk for å ta høyde for at rederier innenfor nettolønnsordningen kompenseres med anslagsvis 25 mill. kroner i 2014.

SV mente finanskomiteen fikk alt for kort tid til å ta stilling til disse foreslåtte tiltakene, da de kun fikk seks virkedager på seg fra regjeringens forslag ble lagt fram om de måtte avgi en innstilling. SVs representant var kritisk til hvordan regjeringen har valgt å gjennomføre denne prosessen, da det ikke ga Stortinget god nok tid til å behandle en så omfattende sak med store konsekvenser for næringsliv og arbeidsplasser i hele landet.

SVs representant foreslo derfor at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med et forslag til kompenserende tiltak i forbindelse med endringen av den differensierte arbeidsgiveravgiften, som reelt og fullt ut kompenserer de berørte bedrifter og regioner. Forslagsstiller mente saken måtte legges fram så raskt som mulig høsten 2014.

Les hele innstillingen her.

Se råtekst
Relaterte forslag