Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Fullmakt til å endre overført bevilgning Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i bevilgningsregnskapet for 2014 reduserer overført bevilgning fra 2013 under kap.

Forslaget ble vedtatt 20. juni 2014 15:43

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Fullmakt til å endre overført bevilgning


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i bevilgningsregnskapet for 2014 reduserer overført bevilgning fra 2013 under kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, post 30 Større rehabiliteringsprosjekter med 2,5 mill. kroner mot tilsvarende økning av overført bevilgning under kap. 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen, post 51 Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff.

Relaterte forslag