Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Gi Samferdselsdepartementet fullmakt til å justere takst- og rabattsystemet for utvalgte bompengeprosjekt


Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Stortinget gir Samferdselsdepartementet fullmakt til å justere takst- og rabattsystemet for utvalgte bompengeprosjekt slik at nye rabattsatser som følge av tilpasningsteksten til Eurovignettdirektivet (jf. forskrift av 14. juni 2013 nr. 614 § 4) ikke skal slå urimelig ut for storbrukerne. Denne fullmakten omfatter: Rv 23 Oslofjordforbindelsen, E6 i Østfold og E18 i Agder. Justeringene av takst- og rabattsystemet skal gjøres i dialog med lokale myndigheter og innebære provenynøytralitet for de to sistnevnte prosjektene.

Forslaget ble fremmet under debatten om revidert statsbudsjett 2014. Les referatet fra debatten her.

Se råtekst
Relaterte forslag