Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Styrke den samlede innsatsen overfor Syria med 1 mrd. kroner i 2014

Forslaget ble ikke vedtatt 20. juni 2014 15:36
Fremmet av Arbeiderpartiet

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en anvisning av omdisponeringer innenfor den samlede bistandsramma, slik at den samlede innsatsen overfor Syria styrkes med 1 mrd. kroner i 2014.

Forslaget ble fremmet i forbindelse med behandlingen av revidert statsbudsjett for 2013. Les innstillingen fra finanskomiteen her.

Se råtekst
Relaterte forslag