Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Reversere endringen som ble gjort i permitteringsregelverket

Forslaget ble ikke vedtatt 20. juni 2014 15:35
Fremmet av Senterpartiet

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Stortinget ber regjeringen om å reversere endringen som ble gjort i permitteringsregelverket. Endringen får virkning fra 1. juli 2014.

Endringen som ble gjeldene fra 1. januar 2014 innebærer at arbeidsgivers økonomiske ansvar for den permitterte reduseres fra 20 til 10 dager, og det er denne endringen Senterpartiet ønsker å reversere da de er bekymret for at flere vil bli oppsagt i stedet for å bli permittert.

Forslaget ble fremmet i forbindelse med behandlingen av revidert statsbudsjett for 2013. Les innstillingen fra finanskomiteen her.

Se råtekst
Relaterte forslag