Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Fortsette forskriftsarbeidet i behandlingen av ny tobakksskadelov

Forslaget ble ikke vedtatt 20. juni 2014 15:35
Fremmet av Senterpartiet

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Senterpartiet er uenig i at regjeringen har bestemt å avbryte arbeidet med nye forskrifter i tobakksskadeloven. De mener dette strider med vedtaket som tidligere ble gjort i Stortinget da det ble vedtatt at en ny lov skulle utarbeides. De viser til at det i høringsrundene ble anbefalt strengere regler for innbygging av uteserveringer, og dette bør forskriftsfestes da mange utesteder i dag kan omgå lovene. Senterpartiet mener at å stoppe arbeidet med å lage nye forskrifter er å sende et signal om at lovverket ikke er så viktig og at de som ønsker å omgå det skal kunne gjøre det med enkle grep.

Forslaget ble fremmet i forbindelse med behandlingen av revidert statsbudsjett for 2014. Les komitéinnstillinga her.

Se råtekst
Relaterte forslag