Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet 2014 blir det gjort følgjande endringar.

Forslaget ble vedtatt 19. juni 2014 22:03

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet 2014 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Føremål

Kroner

Utgifter

1719

Fellesutgifter og tilskot til føretak under

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, vert auka med

16 000

Frå kr 268 621 000 til kr 268 637 000

1720

Felles leiings- og kommandoapparat

1

Driftsutgifter, vert auka med

479 000

frå kr 3 700 848 000 til kr 3 701 327 000

1725

Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter, vert auka med

354 000

frå kr 2 028 449 000 til kr 2 028 803 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, vert auka med

5 383 000

frå kr 5 409 697 000 til kr 5 415 080 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, vert auka med

1 591 000

frå kr 3 457 612 000 til kr 3 459 203 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, vert auka med

1 301 000

frå kr 4 502 662 000 til kr 4 503 963 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, vert auka med

1 158 000

frå kr 1 242 681 000 til kr 1 243 839 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter, vert auka med

50 000

frå kr 2 119 199 000 til kr 2 119 249 000

1790

Kystvakta

1

Driftsutgifter, vert auka med

381 000

frå kr 1 047 921 000 til kr 1 048 302 000

1795

Kulturelle og allmennyttige føremål

1

Driftsutgifter, vert auka med

6 000

frå kr 278 057 000 til kr 278 063 000