Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 18. juni 2014 00:43

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter:

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

1

Driftskostnader, utredninger og evalueringer, økes med

4 860 000

fra kr 2 500 000 til kr 7 360 000

50

Fondsavsetninger, økes med

110 894 000

fra kr 1 190 653 000 til kr 1 301 547 000

70

Markedsregulering, kan overføres,reduseres med

52 567 000

fra kr 290 800 000 til kr 238 233 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning, økes med

34 800 000

Fra kr 2 539 550 000 til kr 2 574 350 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres,reduseres med

54 167 000

fra kr 8 442 400 000 til kr 8 388 233 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres, reduseres med

12 374 000

fra kr 275 790 000 til kr 263 416 000

78

Velferdsordninger, kan overføres, reduseres med

31 446 000

fra kr 1 601 754 000 til kr 1 570 308 000