Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Blant annet trappe ned statens tilbud til pelsdyroppretterne og ikke gi tollfritak på korn til pelsdyrfôr

Forslaget ble ikke vedtatt 18. juni 2014 00:41

Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

I forbindelse med behandlingen av jordbruksoppgjøret 2014 fremmer SV en rekke forslag under ett, der to underforslag som omhandler pelsdyr inngår:

  1. Statens tilbud til pelsdyroppdretterne opprettholdes og trappes ned til null over X antall år.
  2. Korn som råvare til pelsdyrfôr innvilges ikke tollfritak innenfor det samme systemet som korn i fôrproduksjon til oppdrettsfisk

De andre forslagene omhandler blant annet driftstilskuddet til melkebruk, ku og geit, økning av satsen for dreneringstilskudd og økte satser for ferie og fritid for bønder.

Dette debatteres ikke videre under debatten om jordbruksoppgjøret.

Se referatet fra debatten.

Se råtekst