Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget viderefører pris- og tilskuddsnivået fra jordbruksoppgjøret 2013 med de endringene som følger.

Forslaget ble ikke vedtatt 18. juni 2014 00:41
Fremmet av Rasmus Hansson

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget viderefører pris- og tilskuddsnivået fra jordbruksoppgjøret 2013 med de endringene som følger. Regjeringen bes om å tilpasse andre påkrevde endringer i jordbruksoppgjøret innenfor totalrammen på 15 266 mill. kr. Endringer ift budsjett 2014 Opprettholde prisøkninger i regjeringens tilbud 340 mill. kr Øke prisen på korn med 0,25 øre 270 mill. kr Endringer i pris 610 mill. kr Øke arealtilskudd til grovfôr 0-250 dekar med 10 % 600 mill. kr Øke tilskuddene til dyr på utmarksbeite med 50 % 187 mill. kr Øke tilskuddene til avløsning ved ferie/fritid og sykdom med 5 % 58 mill. kr Øke tilskuddene til økologisk produksjon 1,3 mill. kr Kutt i fôrfrakttilskuddet til pelsdyroppdrett - 5,4 mill kr Endringer i tilskudd 851,4 mill. kr Totale økninger pris og tilskudd 1450,9