Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å gjennomføre desse investeringsprosjekta som er omtala i Prop. 97 S (2013–2014).

Forslaget ble vedtatt 18. juni 2014 00:59

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å gjennomføre desse investeringsprosjekta som er omtala i Prop. 97 S (2013–2014):

  • 1. E16 Sandvika–Wøyen innanfor ei kostnadsramme på 4 210 mill. kroner

  • 2. E39 Eiganestunnelen innanfor ei kostnadsramme på 3 170 mill. kroner

  • 3. E6 Indre Nordnes–Skardalen innanfor ei kostnadsramme på 1 210 mill. kroner

  • 4. dobbeltspor Sandnes–Stavanger innanfor ei kostnadsramme på 2 675 mill. kroner

  • 5. forsterka straumforsyning på Ofotbanen innanfor ei kostnadsramme på 173 mill. kroner

  • 6. nytt dobbeltspor Oslo–Ski innanfor ei kostnadsramme på 26 300 mill. kroner.