Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgjande endringar.

Forslaget ble vedtatt 16. juni 2014 23:04

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

611

Pensjonar frå statskassa

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir auka med

300 000

frå kr 13 700 000 til kr 14 000 000

612

Tilskott til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir auka med

453 000 000

frå kr 8 276 000 000 til kr 8 729 000 000

70

For andre medlemer av Statens pensjonskasse, overslagsløyving, blir auka med

5 000 000

frå kr 91 000 000 til kr 96 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir auka med

1 000 000

frå kr 108 000 000 til kr 109 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir auka med

4 000 000

frå kr 174 000 000 til kr 178 000 000

660

Krigspensjon

70

Tilskott, militære, overslagsløyving, blir auka med

2 000 000

frå kr 123 000 000 til kr 125 000 000

71

Tilskott, sivile, overslagsløyving, blir auka med

6 000 000

frå kr 300 000 000 til kr 306 000 000

664

Pensjonstrygda for sjømenn

70

Tilskott, blir auka med

1 000 000

frå kr 80 000 000 til kr 81 000 000

666

Avtalefesta pensjon

70

Tilskott, blir auka med

23 000 000

frå kr 1 660 000 000 til kr 1 683 000 000

667

Supplerande stønad til personar over 67 år

70

Tilskott, overslagsløyving, blir auka med

9 000 000

frå kr 420 000 000 til kr 429 000 000

2620

Stønad til einsleg mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsløyving, blir auka med

59 000 000

frå kr 2 410 000 000 til kr 2 469 000 000

2651

Ytingar under arbeidsavklaring

70

Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving, blir auka med

833 000 000

frå kr 34 110 000 000 til kr 34 943 000 000

2655

Uførheit

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, blir auka med

582 000 000

frå kr 23 810 000 000 til kr 24 392 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir auka med

893 000 000

frå kr 36 530 000 000 til kr 37 423 000 000

72

Særtillegg, overslagsløyving, blir auka med

55 000 000

frå kr 2 250 000 000 til kr 2 305 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsløyving, blir auka med

2 000 000

frå kr 63 000 000 til kr 65 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, blir auka med

1 156 000 000

frå kr 59 220 000 000 til kr 60 376 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir auka med

2 188 000 000

frå kr 111 520 000 000 til kr 113 708 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsløyving, blir auka med

143 000 000

frå kr 5 670 000 000 til kr 5 813 000 000

2680

Ytingar til gjenlevande ektefellar

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, blir auka med

30 000 000

frå kr 1 220 000 000 til kr 1 250 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir auka med

23 000 000

frå kr 955 000 000 til kr 978 000 000

72

Særtillegg, overslagsløyving, blir auka med

2 000 000

frå kr 98 000 000 til kr 100 000 000