Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Om endringar i EØS-høringsloven (europeisk standardisering) I I lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler blir det gjort følgjande endringar:Tittelen til lova skal lyde.

Forslaget ble vedtatt 13. juni 2014 13:36

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

om endringar i EØS-høringsloven (europeisk standardisering)

I

I lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler blir det gjort følgjande endringar:Tittelen til lova skal lyde: Lov om europeisk meldeplikt for tekniske regler m.m. (EØS-høringsloven)

§ 1 første ledd skal lyde:

Loven skal motvirke ulovlige handelshindringer og bidra til fri bevegelighet i EØS indre marked for varer og informasjonssamfunnstjenester, og etableringer av slike tjenester, gjennom et system for europeisk meldeplikt (EØS-høring) for forslag til tekniske regler. Loven skal også legge til rette for europeisk standardisering.

§ 2 nytt tredje ledd skal lyde:

Loven gjelder også for europeisk standardisering.

Noverande tredje og fjerde ledd blir fjerde og nytt femte ledd.

§ 15 overskrifta skal lyde:

Forskrifter om utforming og kunngjøring av meldinger m.m.

I kapittel V skal ny § 15 a lyde:

§ 15 a. Forskrifter om europeisk standardisering

Departementet kan ved forskrift gi nærmere regler om europeisk standardisering.

II

Lova gjeld frå det tidspunktet Kongen fastset.